Energieffektivisering

Tack vare vår breda kompetens behärskar Greflunda helheten. Det innebär att vi kan bedöma om de tekniska systemen i byggnaden samverkar på ett optimalt sätt och i förekommande fall föreslå energieffektiva lösningar.

Vi utför en besiktning där vi kartlägger de energiförbrukande enheterna. Utifrån detta underlag tar vi fram förslag på energieffektiva åtgärder.

Facebook Twitter Linkedin Tumblr Email