Energideklarationer

Kravet på ackreditering har slopats.

Certifierade energiexperter kan alltså från och med 1 januari 2014 självständigt upprätta energideklarationer utan att tillhöra ett ackrediterat kontrollorgan. För att få denna möjlighet krävs att den certifierade energiexperten först ansöker om behörighet som personcertifierad till energideklarationsregistret. Greflunda Konsult AB kan därför erbjuda energideklarationer utförda av egen personal.

Kontakta oss gärna på info@greflunda.com för mer information.

Energiklassning av byggnader
Den nya energiklassningen i deklarationerna har samma slags utformning som man kan se för energimärkning av olika typer av produkter som till exempel TV-apparater och kylskåp. I en elektronikbutik är det vanligt att de apparater man tittar på hamnar i energiklasserna A till C. De flesta vitvaror som säljs idag är i energiklass A.

Energiklassningen av byggnader kommer däremot att se annorlunda ut. I byggnadsbeståndet har vi allt från sådana byggnader som är flera hundra år gamla till helt nyuppförda. Det finns också sådana byggnader som till och med är ännu bättre än de krav som ställs på nya byggnader idag.

image001E kan bli den vanligaste energiklassen
En byggnad som har en energianvändning som motsvarar det krav som ställs på ett nybyggt hus idag får klass C. Detta ger att det framförallt är nya hus som har konstruerats för att vara särskilt bra energimässigt som kan komma att hamna i energiklasserna A och B, alltså olika typer av lågenergibyggnader. De flesta äldre byggnader kommer att hamna i energiklasserna D, E, F eller G. Den vanligaste energiklassen för äldre byggnader förväntas bli klass E. Byggnader kommer därför att hamna i andra energiklasser än vad många är vana vid från till exempel energimärkningen av vitvaror.

Facebook Twitter Linkedin Tumblr Email

Leave a Reply