Hem

Möt framtiden med Greflunda Konsult AB

Vi vill medverka till att uppnå EU:s mål för en hållbar framtid:

“2020 sänka energiförbrukningen med 20%.”
“2050 sänka energiförbrukningen med 50%.”

Källa: EU-direktiv 2002/91/EG, omarbetat  för att gälla f.o.m. 9 juli 2012

För att klara de framtida målen måste vi både energieffektivisera och ställa om till förnybar energi. Det räcker inte att bara göra det ena. Vi skall således bygga ”nära 0 hus” och förbättra standarden i det befintliga beståndet. Vi kan tillsammans arbeta fram energieffektiva förslag  där förnybar och miljövänliga alternativ ingår som en naturlig del i konstruktionen.

 

 

Facebook Twitter Linkedin Tumblr Email