Energi, politik och framtiden

Björn Lovén bloggar om energi, politik och framtiden.

“Politikernas oförmåga och ovilja att fatta impopulära beslut bidrar inte till tron på att vi skall lyckas nå det uppställda målet. Se bara på vad som hände i Durban. Energidirektivet hänger naturligtvis samman med att vi skall minska vårt CO2-utsläpp och därmed nå det globala målet att temperaturen i atmosfären inte skall tillåtas höjas med mer än 2 °C.”

Läs hela inlägget här!

Facebook Twitter Linkedin Tumblr Email

Comments are closed.