Fråga Energikonsulten

 

Fråga Björn Lovén om allt inom VVS och energibesparing! Skicka din fråga till bjorn@greflunda.se. Svaret kommer att publiceras under Nyheter inom kort.

 

 

 “Jag är i botten VVS-ingenjör och arbetat som detta sedan slutet på 60-talet. Min specialitet är egentligen industriell ventilation men parallellt med det energieffektivisering eftersom industrin har varit duktiga på det och betraktat en energieffektiv investering som vilken annan investering som helst ur lönsamhetssynpunkt.

Mitt miljöintresse vaknade efter att jag läste Rachel Carsons bok ”Tyst vår” 1968 och skrev insändare i Sydsvenskan för att få världen att vakna. Nu är miljöfrågan aktuellare än nånsin och det kommer att bli ett smärtsamt uppvaknande i framtiden om vi inte gör någonting nu. EU har antagit ett energidirektiv som säger att vi skall 2020 ha sänkt vår energiförbrukning med 20% och 50% fram till 2050. Energin som förbrukas 2050 skall dessutom komma från förnyelsebara energikällor.

Det jag, i egenskap av certifierad energiexpert och OVK-besiktningsman, kan hjälpa till med är att se till att byggnaderna jag får i uppdrag att undersöka förbrukar så lite energi som möjligt och därmed har minimal miljöpåverkan. Utan att det inverkar på inneklimatet.”

Facebook Twitter Linkedin Tumblr Email